Konst och Antikgruppen – Hjalmar Söderberg och bildkonsten