Om klubben och dess historia

Se fler bilder

Sedan den 31 mars 1870 har SÄLLSKAPET sina lokaler i fastigheten Arsenalsgatan 7, som byggdes för ändamålet och som helt övergick i SÄLLSKAPETs ägo den 31 mars 1877. Fastigheten är ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom och inrymmer också en kopia av den bankettlokal denne ritade för det gamla Hotel Rydberg vid Gustaf Adolfs Torg och som idag utgör Sällskapets Stora Matsal. Förutom ett flertal mycket vackra och ändamålsenliga klubbrum liksom biljard- och spelrum inrymmer också byggnaden ett av landets största privatägda bibliotek.

Idag har SÄLLSKAPET över 2000 ledamöter med H.M. Konung Carl XVI Gustaf som förste hedersledamot och HKH Prins Carl Philip, Hertig av Värmland, som hedersledamot. Cirka fyrtio ledamöter har idag tillhört Sällskapet i 50 år eller längre.

SÄLLSKAPET är inte en politisk eller religiös klubb utan har som uppgift att skapa en god miljö för umgänge och trevnad. Klubben erbjuder sina ledamöter ett digert utbud av programpunkter i form av föredrag och debatter inom ett vitt fält intresseområden samt möjlighet till luncher och middagar både i gemenskap eller med individuella gäster.

SÄLLSKAPET har tecknat samarbetsavtal med ett stort antal klubbar världen över.