Skip to content

Första gången du ska logga in

Gå till www.sallskapet.se

1 Klicka på \”Glömt lösenord\”

\"\"

2 Ange din e-post som är registrerad i medlemssystemet och klicka på \”Skicka\”

\"\"

3 Du får då instruktion till din e-post, länk till medlemsregistret.

4 Gå till hemsidan, websida för ledamöter  www.sallskapet.se  och logga in med dina personliga användaruppgifter.

Du kan även logga in via mobilen

Gå till www.sallskapet.se och logga in med dina personliga användaruppgifter.