Skip to content

För ledamöter

 

Välkommen till Sällskapet

Sällskapet håller sommarstängt 29 juni – 11 augusti 2024.
Sällskapet will be closed June 29 – August 11, 2024.

Om klubben
About the club 

Sällskapet stiftades den 1 december 1800, vilken dag dess ”ordning och reglemente” antogs. Dessa är införda i ”Originalmatrikeln” samt undertecknade av de 91 stiftarna. Sällskapet har sålunda funnits i över 220 år.

Sällskapet was founded on December 1, 1800, the day its ”orders and regulations” were adopted. These are entered in the ”Original roster” and signed by the 91 founders. The society has thus been around for over 220 years.

Kontakt

Växel / Switchboard
+46 (0)8-679 55 90
info@sallskapet.se

Verkställande direktör / Club Secretary:  
+46 (0)8-611 36 58 
john.josefson@sallskapet.se

Matsal

Hovmästare / Head Waiter:  
+46 (0)8-679 51 12
restaurang@sallskapet.se 

Adress

Arsenalsgatan 7

SE-111 47 Stockholm